Zomercompetitie 2018

Deelnemers zomercompetitie 2018  

Naam Jacht Type
The Stake Sentijn 1133
SJimmie J92
Saakje Hutting 40
Cool Runnings Benneteau First 40.7
Yang Fareast 28R
Yin Fareast 28R 
EWVA 1  J22
Goudvis  Waarschip 1010
Flyer Dehler 39
Dream Machine J-105
Bullwinkle Sigma 38
Scapa Winner 11.20
EWVA 2 J22
Dancing Queen Moody 38 cc
   


EWVA

Enkhuizer Watersportvereniging "Almere"

Aankondiging zomercompetitie 2018

Kajuitjachten
ORC-sportboten
Eenheidsklassen

1           Regels
1.1 De serie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017- 2020 (RvW), deze aankondiging, de Wedstrijdbepalingen (WB) en de EWVA Richtlijn Windkracht.
1.2 Arbitrage is van toepassing conform RvW Appendix T.

2           Deelname en inschrijven
Het inschrijvingsformulier dient voor de eerste deelname te worden ondertekend door de verantwoordelijke persoon. Boten waarvan geen ondertekend inschrijfformulier is ontvangen, worden niet tot de wedstrijden toegelaten. Bij de eerste inschrijving dienen gemeten boten een geldige meetbrief te tonen. Bij inschrijving dient een mobiel telefoonnummer opgegeven te worden.

3           Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per wedstrijddag en € 60,- voor de hele serie.

4           Wedstrijddata
Zondag 13 mei en zondag 30 september, 1e start gepland: 12.00 uur.
Donderdagavond 17, 24, 31 mei / 7, 14, 21, 28 juni / 5, 12, 19 juli / 6, 13 september,
1e start gepland: 19.30 uur.

5          Wedstrijdbepalingen
De wedstrijdbepalingen vindt u hier en zijn in beperkte mate op papier beschikbaar bij de inschrijvingsdesk.

6           Startgroepen
Startgroep 1: ORC 3 en 4, Startgroep 2: ORC 1 en 2.

7           Scoren en Prijzen
De wedstrijden worden gescoord volgens ORC-Triple Number. Aan boten die geen in 2018 geldige ORC-meetbrief hebben, kent de wedstrijdcommissie de handicapcijfers toe.
Per dag wordt een klassement opgemaakt; aan het eind van de serie worden overall-scores berekend en prijzen uitgereikt.
Wanneer van een eenheidsklasse vijf of meer boten inschrijven kan voor hen een extra klassement worden opgemaakt.

8           Aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijden. 
Zie regel 4 RvW, Besluit om wedstrijd te zeilen.
De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijden.

9           Verzekering
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van Euro 1.500.000 per gebeurtenis.

10         Informatie
Wanneer drie uur of meer voor een eerste geplande start besloten wordt niet te varen, wordt dit gepubliceerd op de EWVA-site en via sms/Whatsapp.

U kunt zich hier inschrijven.

 

onze partners

                                                                       Klik op het logo van onze partners hieronder om op hun website te komen