Aanmelden lidmaatschap 

Welkom bij EWVA. Hier kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap van EWVA. Vul hiervoor het onderstaande formulier in en klik op verzenden. Na ontvangst van het elektronische formulier door de  ledenadministratie van EWVA zal deze u een bevestigingsmail sturen en bent u lid van onze en dan ook uw mooie vereniging en wensen wij u veel watersportpret bij EWVA.

EWVA is aangesloten bij het Watersportverbond, met uw lidmaatschap bij EWVA bent u dus automatisch aangesloten bij het Watersportverbond en kunt u deelnemen aan wedstrijden die onder auspiciën van het Watersportverbond worden georganiseerd.

Opzeggen van uw lidmaatschap kan elk kalenderjaar voor 1 december voorafgaand aan het jaar dat u geen lid meer wilt zijn per mail aan ledenadministratie@ewva.nl. Opzeggingen na die tijd worden eerstvolgende 1 december in behandeling genomen in verband met de afdracht van contributiegelden aan het watersportverbond. 

EWVA kent verschillende typen lidmaatschappen. 

Gewone leden betalen met ingang van 1 januari 2019 € 70,- per jaar.

Gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres als het 1e lid uit een gezin betalen met ingang van 1 januari 2019 € 35,- per jaar.

Jeugdleden onder de 18 jaar betalen met ingang van 1 januari 2019 eveneens € 35,- per jaar.

Ereleden en leden van verdienste worden vrijgehouden van contributie. 

Bij het aangaan van een lidmaatschap na 31 augustus van enig jaar wordt voor het eerste kalenderjaar de helft van de genoemde contributie in rekening gebracht. 

Met het aangaan van een lidmaatschap accepteert u tevens het vigerend privacy statementhuishoudelijk reglement en de statuten van EWVA.

Indien de aanvrager van het lidmaatschap minderjarig is, dan dient de aanmelding te geschieden door een ouder/vertegenwoordiger.

 

Aanmeldformulier lidmaatschap

 Gewoon lid
 Gezinslid
 Jeugdlid (tot 18 jaar)
 Akkoord ouder/verzorger jeugdlid
 Man
 Vrouw
 Voor akkoord
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Voor akkoord
 

Mocht u het niet eens zijn met een incasso, dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgave van reden - bij uw bank terug te vorderen.

onze partners

                                                                       Klik op het logo van onze partners hieronder om op hun website te komen