Aanmeldformulier donateurschap

Juicht u de initiatieven van EWVA toe en wilt u een bijdrage leveren? Wij zouden het in dank aanvaarden. Vul het onderstaande formulier in en wordt donateur. Uw minimale bijdrage van € 30,- per jaar helpt uw geliefde vereniging verder in het verwezenlijken van haar doelen. Dank u wel! 
Met het aangaan van een donateurschap accepteert u tevens het vigerend privacy statementhuishoudelijk reglement en de statuten van EWVA.

 Man
 Vrouw
 Voor akkoord
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Voor akkoord
 

Mocht u het niet eens zijn met een incasso, dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgave van reden - bij uw bank terug te vorderen.

onze partners

                                                                       Klik op het logo van onze partners hieronder om op hun website te komen