In Memoriam Paul ter Linden

In de zomer van 2018 werd bij Paul longkanker geconstateerd, na een kortstondig ziekbed overleed Paul op 23 november 2018 in de leeftijd van 76 jaar. Vele jaren mocht ik Paul kennen, met zijn Etap 28 meerde hij in de jaren 80 voor het eerst af in de Companieshaven. Vele zeezeiltochten werden door hem ondernomen. Vlieland was voor Paul en Arnoldien een tweede thuis. Door het vele zeilen was er minder tijd om zich met onze vereniging bezig te houden. In de zomer van 1997 wordt Paul secretaris en volgt daarmee Marc van der Molen op. Zijn betrokkenheid met de vereniging neemt toe, in december 1997 gaat hij samen met Arnoldien de clubblad redactie versterken. Het clubblad krijgt een andere eigentijdse uitstraling. Na een paar jaar vindt Arnoldien het mooi geweest. Paul gaat onverstoord met de redactie door tot december 2002. Onder het voorzitterschap van Ties van Os veranderde ook de functie van secretaris, Paul heeft deze functie tot december 1999 bekleed , het was niet eenvoudig deze accurate functie vervuld te krijgen, eind 2000 werd Harry Wijchers de nieuwe secretaris. Een jaar later heeft Paul de ledenadministratie tot december 2006 op zich genomen. Paul is rond de eeuwwisseling, in ieder geval tot het voorjaar 2002, directeur van de Companieshaven geweest. Paul was ook een trouw bezoeker van de klaverjasavonden, waarbij opgemerkt moet worden dat naarmate de jaren vorderden Paul hoger in het klassement kwam te staan. Vanaf 2007 tot vlak voor zijn overlijden was Paul een zeer trouw bemanningslid op het startschip en belast met het hijsen van de seinvlaggen wat hij met verve deed. Dankzij Paul zijn geordendheid en accuratesse zijn vele jaargangen van ons clublad ‘Het Vuurtje’ bewaard gebleven.  

Onze vereniging is aan Paul heel veel dank verschuldigd. 

Paul is in besloten kring gecremeerd. 

Wij wensen Arnoldien veel sterkte toe dit enorme verlies te dragen. 

Namens het Bestuur

Rem.C. Schuijt   erelid

 

onze partners

                                                                       Klik op het logo van onze partners hieronder om op hun website te komen